Zakup lasów

lasZajmujemy się zakupem lasów. To usługa skierowana przede wszystkim do właścicieli lasów prywatnych i osób, które chcą pozbyć się drzewostanu na swojej działce. W ramach takiej działalności prowadzimy profesjonalną wycinkę drzew, odbiór drewna, a także sprzątanie terenu po zakończeniu prac. Za pozyskany sortyment drzewny odpowiednio płacimy właścicielowi terenu. Działamy w granicach obowiązującego prawa dotyczącego utrzymania lasów.

Należy pamiętać, że ilość drewna pozyskiwanego z lasu prywatnego nie może być większa niż możliwości produkcyjne lasu. Ponadto po całkowitym wycięciu drzewostanu właściciel musi dokonać ponownych nasadzeń najpóźniej 5 lat od momentu wycinki. Dodatkowo każda wycinka podlega cechowaniu, co oznacza, że musi zostać zgłoszona do starosty, który potwierdzi, że drewno zostało pozyskane w sposób legalny.